Ochrona danych osobowych

Firma Bruno Nebelung GmbH cieszy się z Państwa odwiedzin w naszej witrynie internetowej. Ochrona i bezpieczeństwo danych są dla naszych użytkowników podstawowym priorytetem. Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas znaczenie kluczowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych objaśnia, jakie informacje pozyskujemy podczas Państwa odwiedzin w naszej witrynie internetowej i w jaki sposób informacje te są wykorzystywane.

Informacje ogólne

Podczas użytkowania przez Państwa niniejszej witryny internetowej pozyskiwane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których może zostać zidentyfikowana Państwa osoba.

Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych w internecie (np. przy komunikowaniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej) może wykazywać luki zabezpieczeniowe. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Państwa dane pozyskiwane są przede wszystkim w ten sposób, że Państwo je nam sami przekazują. Chodzi tutaj np. o dane, które wpisują Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są pozyskiwane automatycznie podczas odwiedzin w witrynie internetowej przez nasze systemy informatyczne. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka, system operacyjny czy data i godzina odsłonięcia strony). Pozyskiwanie tych danych odbywa się automatycznie w momencie Państwa wejścia do naszej witryny internetowej.

Przetwarzanie danych w niniejszej witrynie internetowej jest przeprowadzane przez firmę Bruno Nebelung GmbH. W przypadku pytań chętnie pozostajemy do Państwa dyspozycji pod następującym adresem:

Bruno Nebelung GmbH
Freckenhorster Str. 32
48351 Everswinkel
Niemcy
Numer telefonu: +49 2582 6700
E-Mail: galabau@nebelung.de

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest pozyskiwana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania witryny internetowej. Pozostałe dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowań jako użytkownika.

Jakie prawa mają Państwo w stosunku do Państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o źródłach, odbiorcach i przeznaczeniu Państwa zapisanych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do zażądania skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Z żądaniem tym, jak również z innymi kwestiami, mogą się Państwo w każdej chwili do nas zwrócić, np. wysyłając pocztę elektroniczną pod adresem galabau@nebelung.de. Poza tym mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego.

Narzędzia analizy i narzędzia dostawców trzecich

Podczas odwiedzin w naszej witrynie internetowej Państwa zachowania w sferze przeglądania stron internetowych mogą być przedmiotem analizy statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookies i tzw. analizatorów. Analiza Państwa zachowań w sferze przeglądania stron internetowych jest z reguły wykonywana w sposób zanonimizowany: śledzenie zachowań w sferze przeglądania stron internetowych nie może prowadzić do Państwa identyfikacji. Mogą Państwo sprzeciwić się dokonywaniu takiej analizy lub, nie używając określonych narzędzi, zapobiec jej przeprowadzaniu.

Odwołanie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych może być przeprowadzanych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Udzieloną już zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. Wystarczy do tego niesformalizowane powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania zgody, pozostaje nienaruszona przez odwołanie zgody.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych. W Niemczech takim organem jest np. Pełnomocnik Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia ds. Ochrony Danych Osobowych i Wolności Informacji (Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, skr. poczt. 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Niemcy, tel.: +49/211/38424-0, poststelle@ldi.nrw.de), który jest organem właściwym dla firmy Bruno Nebelung GmbH.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona stosuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak np. zamówienia i zapytania, które przesyłają Państwo naszej firmie jako operatorowi strony. Szyfrowane połączenie mogą Państwo rozpoznać po zmianie adresu z „http://” na „https://” i po ikonie kłódki w pasku adresu w przeglądarce.

Gdy aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, osoby trzecie nie mogą się zapoznawać z danymi, które Państwo nam przekazują.

Pełnomocnik ds. ochrony danych

Firma Bruno Nebelung ustanowiła swojego pełnomocnika ds. ochrony danych. W przypadku pytań nasz pełnomocnik ds. ochrony danych pozostaje chętnie do Państwa dyspozycji pod następującym adresem:

DSB Münster GmbH
Heiner Niehüser
Martin-Luther-King-Weg 42-44
48155 Münster
Telefon: +49 (0) 251 71879 110
E-Mail: datenschutzmail@nebelung.de

Pozyskiwanie danych w naszej witrynie internetowej

Pliki cookies

Strony internetowe stosują w pewnym zakresie tzw. pliki cookies. Pliki te nie wyrządzają żadnych szkód w Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do ulepszania naszej oferty pod względem przyjazności użytkownikowi, efektywności i bezpieczeństwa. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są wprowadzane do Państwa komputera i które przechowuje Państwa przeglądarka.

Większość używanych przez nas plików cookies to tzw. session cookies. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa odwiedzin. Inne pliki cookies pozostaną zapisane w Państwa urządzeniu końcowym dopóty, dopóki ich Państwo nie usuną. Ten rodzaj plików cookies umożliwia nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnych odwiedzinach.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby byli Państwo informowani o wprowadzaniu plików cookies i zezwalali na to jedynie w indywidualnych przypadkach, lub tak, aby wykluczyć pobieranie plików cookies w przypadkach określonego rodzaju czy też całkowicie wykluczyć ich pobieranie. Mogą Państwo także aktywować automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywowanie pobierania plików cookies może skutkować ograniczeniem funkcjonalności niniejszej witryny internetowej.

Pliki cookies niezbędne do przeprowadzania elektronicznego procesu komunikacyjnego lub do udostępniania określonych funkcji, z których Państwo chcieliby korzystać (na przykład funkcja koszyka zakupowego), są zapisywane i przechowywane na podstawie przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Operator witryny internetowej ma prawnie uzasadniony interes w zapisywaniu i przechowywaniu plików cookies w celu świadczenia swoich usług w sposób technicznie niezawodny i zoptymalizowany. Jeżeli będą zapisywane i przechowywane inne pliki cookies (np. pliki cookies służące do analizy Państwa zachowań w sferze przeglądania stron internetowych), to plikom tym zostaną poświęcone odrębne zapisy w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron internetowych pozyskuje i zapisuje automatycznie informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przekazuje. Informacjami tymi są:

  • typ i wersja przeglądarki,
  • używany system operacyjny,
  • URL strony odsyłającej,
  • nazwa hosta komputera dostępowego,
  • czas nadejścia zapytania serwera,
  • adres IP.

Nie dokonuje się integracji powyższych danych z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowią przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), dopuszczające przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub poczynienia kroków przedumownych.

Przetwarzanie danych (dane klienta i dane umowy)

Dane osobowe pozyskujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania, treściowego ujęcia lub zmiany stosunku prawnego (dane zasobowe). Odbywa się to na podstawie przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), dopuszczających przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub poczynienia kroków przedumownych. Dane osobowe o korzystaniu z naszych stron internetowych (dane o użytkowaniu) pozyskujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub do rozliczenia. Pozyskane dane klienta usuwa się po realizacji zlecenia lub zakończeniu stosunku handlowego. Przewidziane prawem terminy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych w naszej witrynie internetowej

Formularz kontaktowy

Gdy przekażą nam Państwo zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane zawarte w formularzu zapytania wraz z podanymi w nim danymi kontaktowymi zostaną przez nas zapisane i będą u nas przechowywane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zapytanie, jak również na potrzeby dalszych pytań. Danych tych nie przekażemy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie za Państwa zgodą. W każdej chwili mogą Państwo tę zgodę odwołać. Wystarczy do tego niesformalizowane powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Legalność procesów przetwarzania danych, które były przeprowadzane do momentu odwołania zgody, pozostaje nienaruszona przez odwołanie zgody.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas dopóty, dopóki nie zażądają Państwo od nas ich usunięcia, nie odwołają zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel przechowywania danych (np. po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie). Bezwzględnie obowiązujące postanowienia prawne, w szczególności okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

Rejestracja w niniejszej witrynie internetowej

Mogą się Państwo zarejestrować w naszej witrynie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane będziemy wykorzystywać wyłącznie na potrzeby korzystania z tej oferty lub usługi, w związku z którą się Państwo zarejestrują. Dane, których wprowadzenie jest obowiązkowe przy rejestracji, należy podać w sposób kompletny. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

Do informowania Państwa o istotnych zmianach, takich jak np. zmiany zakresu oferty czy zmiany niezbędne ze względów technicznych, będziemy wykorzystywać adres e-mail podany przy rejestracji.

Przetwarzanie danych wprowadzonych przy rejestracji odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną przez Państwa zgodę. Wystarczy do tego niesformalizowane powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania zgody, pozostaje nienaruszona przez odwołanie zgody.

Dane pozyskane przy rejestracji będą przez nas przechowywane dopóty, dopóki będą Państwo zarejestrowani w naszej witrynie, a następnie zostaną usunięte. Przewidziane prawem terminy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych sklepom internetowym, handlowcom i spedytorom w razie zawarcia umowy

Dane osobowe przekażemy podmiotom trzecim – np. przedsiębiorstwom, którym zostanie powierzona dostawa towaru – wyłącznie wtedy, gdy będzie to niezbędne w ramach wykonywania umowy. Danych tych nie przekażemy dalej, względnie przekażemy je dalej wyłącznie wtedy, gdy Państwo wyrażą na to wyraźną zgodę. Nie przekażemy Państwa danych podmiotom trzecim, np. na potrzeby reklamy, jeśli nie uzyskamy na to wyraźnej zgody.

Podstawę przetwarzania danych stanowią przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), dopuszczające przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub poczynienia kroków przedumownych.

Płatności

Szyfrowane transakcje płatnicze w niniejszej witrynie internetowej

Jeżeli zawarcie umowy odpłatnej będzie skutkowało obowiązkiem przekazania nam Państwa danych płatniczych, np. numeru rachunku bankowego w przypadku upoważnienia do wykonania polecenia zapłaty, to będą to dane potrzebne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze za pośrednictwem zwykle stosowanych środków płatniczych (Visa/Master Card, polecenie zapłaty) przeprowadza się wyłącznie z zastosowaniem połączenia szyfrowanego SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie mogą Państwo rozpoznać po zmianie adresu z „http://” na „https://” i po ikonie kłódki w pasku adresu w przeglądarce.

Przy komunikacji szyfrowanej osoby trzecie nie mogą się zapoznawać z danymi, które Państwo nam przekazują.

W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybiorą Państwo w procesie zamówieniowym, dane pozyskane na potrzeby realizacji płatności przekażemy także – w celu realizacji płatności – instytucji kredytowej, której została zlecona realizacja płatności, i w razie potrzeby także dostawcy usług płatniczych, któremu zleciliśmy obsługę płatności, lub wybranemu operatorowi płatności. Wybrani dostawcy usług płatniczych pozyskają te dane w pewnej mierze także we własnym zakresie, o ile założą Państwo u nich konto. W tym przypadku powinni Państwo w procesie zamówieniowym logować się u dostawcy usług płatniczych za pomocą Państwa danych dostępowych. W tym zakresie obowiązuje oświadczenie o ochronie danych osobowych, sformułowane przez danego dostawcę usług płatniczych.

PayPal

W naszej witrynie internetowej oferujemy m.in. realizację płatności za pośrednictwem systemu PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej zwana PayPalem).

Jeśli wybiorą Państwo płatność za pośrednictwem systemu PayPal, wprowadzone przez Państwa dane płatnicze zostaną przekazane PayPalowi.

Przekazywanie Państwa danych PayPalowi odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), odnoszących się do zgody na przetwarzanie danych i do przeprowadzania tego procesu w celu wykonania umowy. Mają Państwo możliwość odwołania w każdej chwili Państwa zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie zgody nie rodzi skutku w stosunku do ważności procesów przetwarzania danych przeprowadzonych w przeszłości.

Media społecznościowe

Facebook

W nasze strony internetowe są wbudowane wtyczki sieci społecznościowej Facebook, której dostawcą jest firma Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Stany Zjednoczone. Wtyczki sieci społecznościowej Facebook mogą Państwo rozpoznać na naszej stronie po logo sieci społecznościowej Facebook lub po przycisku „Like” („Lubię to”). Przegląd wtyczek sieci społecznościowej Facebook mogą Państwo znaleźć pod następującym adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, za pomocą wtyczki ustanawiane jest bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook uzyskuje informację o tym, że Państwo odwiedzili naszą stronę internetową, korzystając z Państwa adresu IP. Klikając przycisk „Like” Facebooka w czasie, gdy są Państwo zalogowani do swojego konta na Facebooku, mogą Państwo podlinkować elementy zawartości naszych stron internetowych na Państwa profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że my jako dostawca stron internetowych nie otrzymujemy żadnych informacji o treści przekazywanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Facebooka. Więcej informacji o ochronie danych osobowych mogą Państwo znaleźć w zasadach dotyczących danych, sformułowanych przez Facebooka i dostępnych pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. Jeżeli nie życzą sobie Państwo tego, żeby Facebook mógł przyporządkowywać odwiedziny na naszych stronach internetowych do Państwa konta użytkownika na Facebooku, to prosimy Państwa o wylogowanie się z Państwa konta użytkownika na Facebooku.

Wtyczka serwisu Twitter

W nasze strony internetowe są włączone funkcje serwisu społecznościowego Twitter. Funkcje te są oferowane przez firmę Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. Wykorzystanie serwisu Twitter i funkcji „Retweet” umożliwia połączenie odwiedzanych przez Państwa witryn internetowych z Państwa kontem na Twitterze i przekazanie informacji o nich innym użytkownikom. Towarzyszy temu transmisja danych do serwisu Twitter. Zwracamy uwagę na to, że my jako dostawca stron internetowych nie otrzymujemy żadnych informacji o treści przekazywanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Twittera. Więcej informacji o ochronie danych osobowych mogą Państwo znaleźć w polityce prywatności, sformułowanej przez Twittera i dostępnej pod adresem: https://twitter.com/privacy.

Państwa ustawienia w zakresie ochrony danych na Twitterze mogą Państwo zmienić w ustawieniach konta dostępnych pod adresem: https://twitter.com/account/settings.

Wyczka serwisu Google+

Nasze strony internetowe wykorzystują funkcje serwisu Google+, którego dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

Pozyskiwanie i przekazywanie danych: Za pomocą przycisku Google+ mogą Państwo publikować informacje na całym świecie. Za pośrednictwem przycisku Google+ otrzymają Państwo i inni użytkownicy spersonalizowane treści Google’a i naszych partnerów. Google zapisuje zarówno informację przekazaną przez Państwa na potrzeby treści funkcji „+1”, jak i informacje o stronie internetowej oglądanej przez Państwa w chwili kliknięcia funkcji „+1”. Państwa treści funkcji „+1” mogą być wyświetlane wraz z nazwą Państwa profilu i Państwa zdjęciem jako wskazówki w usługach Google’a – np. w wynikach wyszukiwania czy w Państwa profilu na Google’u – lub w innych miejscach w witrynach internetowych i ogłoszeniach w internecie.

Google zapisuje informacje o Państwa aktywności w zakresie funkcji „+1” w celu doskonalenia swoich usług na rzecz Państwa i innych. Aby móc używać przycisku Google+, potrzebują Państwo widocznego na całym świecie, publicznego profilu na Google’u, zawierającego co najmniej nazwę wybraną dla tego profilu. Nazwa ta będzie używana we wszystkich usługach Google’a. W wielu przypadkach nazwa ta może także zastąpić inną nazwę, którą Państwo stosują przy udostępnianiu treści za pośrednictwem Państwa konta na Google’u. Tożsamość Państwa profilu na Google’u może być wyświetlana tym użytkownikom, którzy znają Państwa adres e-mail lub dysponują innymi informacjami identyfikującymi Państwa.

Wykorzystywanie pozyskanych informacji: Udostępnione przez Państwa informacje wykorzystywane będą w zakresie wyżej objaśnionych zastosowań, jak również w zakresie zgodnym z obowiązującymi postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych, sformułowanymi przez Google’a. Google może ewentualnie publikować sumaryczne statystyki aktywności użytkowników w zakresie funkcji „+1” lub przekazywać te informacje użytkownikom, partnerom (takim jak np. Publisher), ogłoszeniodawcom lub powiązanym witrynom internetowym.

Wtyczka serwisu Pinterest

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy wtyczki społecznościowe sieci społecznościowej Pinterest, którego operatorem jest firma Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, Stany Zjednoczone (dalej zwana Pinterestem).

Gdy wywołają Państwo stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka ustanowi bezpośrednie połączenie z serwerami Pinteresta. Wtyczka przekaże przy tym dane protokołu do serwera Pinteresta w Stanach Zjednoczonych. Dane protokołu mogą zawierać Państwa adres IP, adresy odwiedzanych witryn internetowych, które również zawierają funkcje Pinteresta, informacje o rodzaju przeglądarki i jej ustawieniach, datę i godzinę zapytania, informację o Państwa sposobie wykorzystania Pinteresta oraz pliki cookies.

Więcej informacji o celu, zakresie i pozostałych założeniach przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinteresta, jak również o Państwa stosownych prawach i o możliwościach ochrony Państwa sfery prywatnej mogą Państwo znaleźć w polityce prywatności, sformułowanej przez Pinteresta i dostępnej pod adresem: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

YouTube

Nasza witryna internetowa wykorzystuje wtyczki należącego do Google’a serwisu internetowego YouTube, którego operatorem jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone.

Gdy odwiedzą Państwo jedną z naszych stron internetowych wyposażonych we wtyczkę serwisu YouTube, ustanowione zostanie połączenie z serwerami YouTube’a. Serwerowi YouTube’a zostanie przy tym przekazana informacja o tym, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili.

Jeżeli będą Państwo zalogowani do Państwa konta na YouTubie, to umożliwią Państwo YouTube’owi bezpośrednie przyporządkowanie Państwa zachowań w sferze przeglądania stron internetowych do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się z Państwa konta na YouTubie.

Wykorzystywanie YouTube’a ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. To stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Więcej informacji o ochronie danych użytkownika mogą Państwo znaleźć w polityce prywatności, sformułowanej przez Google’a i dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Narzędzia analizy, reklama

Matomo (dawniej Piwik)

Niniejsza witryna internetowa używa otwartego oprogramowania Matomo służącego do analizy ruchu na stronie internetowej. Matomo wykorzystuje tzw. pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane w Państwa komputerze i które umożliwiają analizę użytkowania przez Państwa witryny internetowej. Na potrzeby tej analizy zapisywane są na naszym serwerze informacje o użytkowaniu niniejszej witryny internetowej, które są generowane przez pliki cookies. Adres IP jest przed zapisaniem anonimizowany.

Pliki cookies oprogramowania Matomo pozostaną zapisane w Państwa urządzeniu końcowym dopóty, dopóki ich Państwo nie usuną. Przechowywanie plików cookies oprogramowania Matomo odbywa się na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Operator witryny internetowej ma prawnie uzasadniony interes w zanonimizowanej analizie zachowań użytkownika w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak również swojej reklamy.

Informacje o użytkowaniu niniejszej witryny internetowej, generowane przez pliki cookies, nie są przekazywane podmiotom trzecim. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu i przechowywaniu plików cookies, stosując odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki, używanego przez Państwa. Zwracamy jednak Państwa uwagę na to, że w tym przypadku ewentualnie nie będą Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać z wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie, przechowywanie i wykorzystywanie Państwa danych, mogą Państwo tutaj dezaktywować zapisywanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych. W tym przypadku w państwa przeglądarce zostanie zdeponowany tzw. plik opt-out cookie, który zapobiega zapisywaniu przez oprogramowanie Matomo danych o użytkowaniu. Jeżeli Państwo usuną Państwa pliki cookies, będzie to skutkowało także usunięciem pliku opt-out cookie oprogramowania Matomo. Funkcja opt-out wymaga ponownej aktywacji przy następnych odwiedzinach naszej strony internetowej.

Newsletter

Jeżeli zechcą Państwo subskrybować newsletter oferowany w tej witrynie internetowej, niezbędne będzie podanie nam przez Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam na zweryfikowanie tego, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i czy Państwo wyrażają zgodę na otrzymywanie newslettera. Więcej danych nie będzie pozyskiwane lub będzie pozyskiwane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji i nie przekazujemy ich podmiotom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zapisu na newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać zgodę udzieloną na zapisywanie i przechowywanie danych i adresu e-mail oraz na ich wykorzystywanie do przesyłania newslettera, np. za pośrednictwem linku „Austragen” (pol. „Wypisz”) w newsletterze Legalność procesów przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone do momentu odwołania zgody, pozostaje nienaruszona przez odwołanie zgody.

Dane zdeponowane u nas przez Państwa na potrzeby subskrypcji newslettera będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się Państwa z listy subskrybentów newslettera i zostaną usunięte po odwołaniu subskrypcji. Dane, które są u nas przechowywane na inne potrzeby (np. adresy e-mail na potrzeby obsługi strefy członków) pozostają nienaruszone przez powyższe postanowienie.

Serwis CleverReach

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje serwis CleverReach do przesyłania newsletterów. Dostawcą serwisu jest firma CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Niemcy. Serwis CleverReach to usługa umożliwiająca organizowanie i analizowanie przesyłki newsletterów. Dane podane przez Państwa na potrzeby subskrypcji newslettera (np. adres e-mail) będą przechowywane na serwerach serwisu CleverReach w Niemczech lub w Irlandii.

Nasze newslettery, przesyłane za pośrednictwem serwisu CleverReach, umożliwiają nam analizę zachowań odbiorców newsletterów. Przedmiotem tej analizy może być m.in. liczba odbiorców newsletterów, którzy otwierają wiadomość z newsletterem, i częstość klikania poszczególnych linków w newsletterze. Za pomocą narzędzia zwanego śledzenie konwersji (conversion tracking) można ponadto analizować to, czy po kliknięciu linku w newsletterze odbywa się predefiniowana akcja (np. zakup produktu w naszej witrynie internetowej). Więcej informacji na temat analizy danych na podstawie newsletterów przesyłanych za pośrednictwem serwisu CleverReach mogą Państwo znaleźć pod adresem: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać tę zgodę, odwołując subskrypcję newslettera. Legalność procesów przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone do momentu odwołania zgody, pozostaje nienaruszona przez odwołanie zgody.

W przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo analizy za pośrednictwem serwisu CleverReach, wymagane jest odwołanie przez Państwa subskrypcji newslettera. W tym celu udostępniamy odpowiedni link w każdej wiadomości z newsletterem. Ponadto mogą Państwo odwołać subskrypcję newslettera bezpośrednio w witrynie internetowej.

Dane zdeponowane u nas przez Państwa na potrzeby subskrypcji newslettera będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się Państwa z listy subskrybentów newslettera i po odwołaniu subskrypcji zostaną usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów serwisu CleverReach. Dane, które są u nas przechowywane na inne potrzeby (np. adresy e-mail na potrzeby obsługi strefy członków) pozostają nienaruszone przez powyższe postanowienie.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych mogą Państwo znaleźć w polityce prywatności, sformułowanej przez serwis CleverReach i dostępnej pod adresem: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Umowa o przetwarzanie danych na zlecenie

Firma Bruno Nebelung zawarła z firmą CleverReach umowę o przetwarzanie danych na zlecenie i wykorzystując serwis CleverReach, w pełni stosuje się do rygorystycznych dyrektyw niemieckich urzędów ds. ochrony danych osobowych.

Wyświetlony